Inget att dölja…

Katt kul groda

När du inte har något att dölja, inte något att skämmas för, då kommer du känna dig fri.