Inga tillfälligheter

Flicka lila kul

Synkronisering är när känslan infinner sig om att livet fungerar bra eller känslan du upplever när saker inte fungerar för dig. De är båda tecken från din ”Högre Jag” att antingen fortsätta med det du gör, eller ett tecken på att du bör stanna upp, avsluta, reflektera och få klarhet. Kanske har du klagat hela dagen och mött motigheter som är ett tecken på att saker och ting inte är som det ska och att du jobbar i motvind. Var uppmärksam på det du upplever och möter. Vårt ”Högre Jag” vill alltid få oss på rätt väg. Du känner alltid i kroppen om du är på rätt spår. Då går allt smidigt, du är glad, positiv och känner det härliga flödet.