Idag har ängeln ett budskap till dig. Vilken siffra väljer du?

Ängel rosa siffror kopia

Välj en siffra!

1 Positiv utveckling och tillväxt ligger i din framtid. Den här möjligheten kan föra med sig inspiration och insikt, eller så är det den chans som du har väntat på för att kunna göra verklighet av idéer som du redan har.

2 Relationer med andra, utvecklas till en ny nivå. Även om saker och ting inte är perfekta finns det en känsla av lugn och ro inom dig och du vet intuitivt vad du ska göra härnäst.

3 Har ditt schema blivit skevt på senare tid? Var noga med att balansera din tid mellan arbete, lek, andlighet, motion och relationer.

4 Först och främst behöver du vara klar över dina avsikter. Om du är oklar över dem kommer förvirring att minska din kraft och styrka. Var som ett ljus i mörkret – medveten och klar över vad du finner acceptabelt i den här situationen.

5 De förändringar som sker nu är till det bästa. Håll tankarna positiva eftersom de är mycket kraftfulla. Det som verkar vara en förlust är början på en ny lycklig fas. Släpp det som har varit. Det är dags att gå vidare.

6 Gör en inventering av ditt liv och bestäm dig för att förändra eller läka eventuella obalanser.Det krävs mod för att se på sitt liv, men om det görs med medkänsla och humor kommer du att växa och lära dig saker av en tillbakablick.