I himlen finns det änglar, på jorden finns det charmtroll och en av dem är DU

Ängel röd