I himlen finns det änglar, på jorden finns det bara charmtroll och en av dem är Du

Ängel röd