Hypnos

Vad kan hypnoterapi göra för dig?

Stäng några dörrar

Hypnotisör Jörgen Sundvall http://www.sseah.se

Det finns ingen anledning att någon överhuvudtaget skall behöva lida av något “inom sig men utanför sin kontroll” under förutsättning att de är villiga att ägna lite tid, pengar, energi samt en gnutta självdisciplin för att bli fri från sina problem.
Tillämpningen av hypnos förkortar analysperioden dramatiskt. Den konventionella “1000 timmars analysens” resultat kan man med hypnoanalys förvänta sig uppnå med endast ett dussintal konsultationer. Det låter otroligt men är likväl sant.
Med hypnos som grundtillstånd behandlas många olika sorters problem. Men vare sig Du är en rökare med en tämligen moderat cigarettkonsumtion och som bara behöver lite hjälp att sluta, eller en melankoliker, som inte tycker sig ha mycket att leva för, får Du i alla lägen terapeutens yttersta uppmärksamhet. Din terapeut respekterar helt och hållet Din rätt till anonymitet och tystnadsplikten gör att vad Du anförtror din terapeut självklart aldrig förs vidare.

Suggestionsterapi
För rökning, bantning, nagelbitning, examensnerver m.m. Normalt räcker det med två eller tre konsultationer. Det är också möjligt för två eller tre vänner att behandlas samtidigt.

Hypnoanalys
Lämplig terapiform för alla andra problem. Det här är en helt privat och individuell terapi vilket gör att det inte med bestämdhet går att säga hur många besök som behövs men man bör nog räkna med 6-12 st. Varje konsultation tar c:a 75 minuter. Hypnoanalys är psykoanalys under hypnos och är en relevant terapi för alla åkommor som på något sätt kan associeras med emotionella eller psykiska krafter. T.ex. fobier, migrän, ångest, anorexi, onormal övervikt, sexuella störningar, alkoholism, depression mm. Hypnoanalys är också den bästa vägen till självinsikt som gör det möjligt att våga vara den person man vill vara.

Tidigare-Liv-Terapi
TLT fungerar alldeles utmärkt och den används, väl att märka, med framgång även av terapeuter som privat ställer sig skeptiska till reinkarnation. Och vem bryr sig om ett “tidigare liv” är en omgestaltning av detta liv eller en verklig tidigare existens? Det är resultat vi är ute efter! Klienten vill bli av med sin ångest, fobi eller migrän och bryr sig endast i undantagsfall om vilken metod som används – huvudsaken är att den fungerar.
Denna väg till befriande självinsikt kantas av mycket gott som t.ex. att dödsrädslan försvinner och att köns- och rasfördomar löses upp. Vidare får man en djupare förståelse för sitt beteende, hur man hanterar sina relationer och sina pengar mm.

Vill du veta mer eller beställa tid kontaktar du SSEAH:
info@sseah.se, tel 0390 – 122 88.