Hur vet du vad som är rätt arbete för dig?

Syhörna vintage liten

Tänk dig att du har en inre kompass som det står lust på och att det finns en pil som visar 1-100 på lustskalan. Då bör din lustmätare visa minst 80! Alla arbeten har delar som vi inte tycker är så roliga men som måste göras, men det får inte vara 100 procent tråkiga uppgifter! Då bör du tänka på att byta jobb. Redan när lustmätaren visar 50-60 bör du börja fundera på vad som inte stämmer längre.

Ett arbete som är rätt ger energi och glädje.