Hur medial är du? Test

Magisk dörr flicka port

Testet är formulerat med endast ja/nej frågor. Ju fler frågor du svara JA på desto mer medial är du!

Hör du vibrationer i öronen eller ljud?

Har du hört röster eller mummel som tycks komma direkt i rummet?

Har du haft sanndrömmar?

Känner du ofta av hur andra människor mår oavsett om de berättar det för dig eller inte?

Är djur attraherade av dig eller drar sig till dig, och kommer du bra överens med djur?

Har du upplevt ”deja vy” att du upplevt att du varit på på ett ställe tidigare?

Känner du på dig att något kommer att ske innan det gör det?

Känner du av energier när du går in i ett rum antingen om det är tomt i rummet eller fullt av människor?

Kan du ibland förutse händelser?

Blir du lätt varse andra människors känslor?

Har dina drömmar någon gång visat sig vara sanna eller hjälpt dig att lösa ett problem?

Ritar du ofta ansikten eller andra saker när du t.ex. pratar i telefon?

Upplever du ibland att något som rör sig i ögonvrån eller som skuggor?

Har du fin kontakt med djur och känner av hur de mår?

Känner du ibland att du tycker att det finns någon i rummet, fast du är helt ensam?

Har du förutspått en händelse?

Har du upplevt obehag när en person har klivit på tåget/bussen fast du inte vet vem det är?

Har det hänt att du har fått ett varsel?

Upplever du ibland att du ser saker i ögonvrån t.ex. ljus eller auror runt andra människor och djur?

Brukar du ibland drömma sanndrömmar som slår in?

Har du en bra intuition? Har du drömt om någon anhörig som har dött?

Upplever du dig själv som intuitiv?

Har du haft föraningar om att något kommer att hända eller helt enkelt haft känslan av att någonting är helt fel, och att du i efterhand sett att du hade rätt?

Kan du känna och förnimma saker och ting runt omkring dig?

Får du ofta en pirrande känsla på huvudet, ett lät tryck på pannan eller att det kryper i ansiktet?

Brukar du känna på dig vem det är som ringer innan du svarar?

Får du tankar och idéer som du inte förstår vad dom kommer ifrån?

Händer det att du känner en närvaro hos dig utan att det finns någon fysisk person i närheten?

Händer det ibland du ser eller förnimmer icke fysiska personer?

Ser du ibland blixtrande små ljuspunkter?

Har du sett, hört eller rört en ande eller ett spöke?

Får du ibland höra av människor i din omgivning att du har ett sjätte sinne?

Har du hört röster eller någon säga ditt namn när du håller på att somna?

Har du upplevt oförklarliga smällar i väggar, fönster eller tak?

Har du upplevt perioder där du är extra känslig för ljud, ljus och folksamlingar?

Har du känt av något icke fysiskt som har rört vid dig?

När du samtalar med någon, har det då hänt att du i förväg vet vad den andra ska säga?

Har du upplevt oförklarliga temperatur förändringar?

Brukar du kunna känna på dig att telefonen kommer att ringa eller att du får besök strax innan det händer?

Kan du ibland känna oförklarliga lukter?

Händer det att dina vänner ber dig använda din magkänsla för att ge råd?

Kan du känna av andra mänskors problem och sinnesstämningar!

Känner du ibland att du vet vad en annan person tänker?

Kan du ibland få ont i kroppen av okänd anledning när du vistas bland andra människor?

Brukar du vilja vidröra någon som är sjuk eller inte mår bra?

Har du behov av mycket egen tid och av att få vara själv?

Är du intresserad av att prata om andevärlden och medialitet och hjälpa andra i det ämnet?

Betyder naturen mycket för dig?