Hur mår Du?

Flicka matar höns

Hur vi tolkar vår omgivning, beror på vår tankevärld. Kan vi ändra vårt tänkande, kan vi fungera och må bättre. Våra tankemönster kan vara skillnaden mellan hälsa och sjukdom, mellan framgång och motgång. ♪