Hur agerar och tänker du?

Kvinna gul kopiaAtt förneka sina känslor är det snabbaste sättet att skapa inre kaos. När du handlar destruktivt i situationer du möter, hedrar du inte dina känslor och agerar inte för ditt bästa. Inspirerande handlingar skapas utifrån goda känslor, när du vidtar åtgärder och gör detta konsekvent kommer du se positiva resultat.