Hovkorten

Wands

Hovkorten

Ibland kan det vara svårt att veta huruvida ett hovkort avser frågeställaren själv, någon i omgivningen eller en situation.

Hovkorten visar på människor med personligheter som står för de olika kvaliteterna i sviterna. De visar hur vi bör förhålla oss till människor och händelser i olika situationer vi möter, så att vi kan använda eller undvika dessa på ett bra sätt. Du kommer så småningom att intuitivt veta om det rör sig om en person eller en situation. Det lättaste sättet att avgöra, är att utgå från frågorna: vem, vad eller hur?

I tarotleken finns det 14 hovkort – det är 4 pager, 4 riddare 4 drottningar och 4 kungar som bär på de energier som representerar respektive svit – Jord, Vatten, Eld och Luft. Energier man även finner här är, maskulint, feminint, ungdomligt och barnsligt.

Man göra olika övningar för att lära känna dessa hovkort och en väldigt bra övning för att lära känna dem går till på följande sätt:

Föreställ dig att du går på ett stort party tillsammans med personerna på hovkorten för att se vad de har att säga, hur de uppför sig och hur du upplever deras personligheter.

När festen är slut skriver du ner dina upplevelser och hur de uppträdde. Detta är en spännande och rolig övning som stärker dina band till figurerna på tarotkorten och hjälper dig förstå hovkorten. En del kan uppleva det som svårt att tolka hovkorten då de kan stå för både människor, situationer och händelser.

Page c

Bägarsvitens folk – är oftast mjuka, känsliga och snälla och de bör behandlas varsamt med omsorg och respekt. Du får visa förståelse för deras tankar och känslor, ge dem likaså den uppskattning de behöver. Bägarsviten visar ofta på känslor, vänskap, intuition, älskare, älskarinnor, kärlek och känslosvängningar. De kan också stå för det artistiska och konstnärliga.

page w

Stavsvitens folk – är ofta charmiga, impulsiva, opålitliga och kan överraska på ett positivt eller på ett negativt vist. De uppnår ofta mycket i sitt liv, men de bryr sig inte riktigt om hur det uppnås. De vinner ofta människors hjärtan genom deras entusiasm och positivitet. De är inte alltid de personer som man kan lita på eftersom de kan lika gärna strunta i dig, när du inte längre behövs. Stavsvitens folk kan vilja dra fördelar.

page s

Svärdsvitens folk – är ofta skarpsinniga i sitt sätt att tänka och agera. De kan vara manipulativa, kyliga, misstänksamma och objektiva. De samlar in information och agerar utifrån den information de fått. De vill gärna ha reda på sanningen, men oftast kan de själva lida av paranoia. Detta är oftast människor som jobbar inom myndigheter och statliga verk.

page p

Myntsvitens folk – kan man oftast lita på, de är noggranna, rättvisa, arbetsamma och trygga i sig själva. De kan tala om vad de tycker och de bryr sig. De dömer inte, de förstår och har god kännedom om vilka svårigheter en person kan gå igenom. Myntsvitens folk ställer ofta upp för andra och det finns mycket godhet i dem. Det är viktigt att de sätter gränser så de inte blir utnyttjade av andra då de ofta är snälla.