Healingrummet!

Två änglar beigegrön

Healingrummet inom oss

När vi tänker och sänder kärleksfulla tankar, ord, bilder och känslor till någon med avsikten att hjälpa och ge kärlek så är vi ett underbart flöde av helande energi.

När vi lyssnar med hjärtat på någon och när vi möter vår omgivning med ett leende eller en stor omfamnande kram, sänder vi ut fantastiska varma positiva vibrationer som ger healing på ett mycket djupt plan. Det vi tänker och sänder ut blir som skapande ringar i vattnet.

Kärlek och omtanke öppnar upp människors hjärtan och harmoniserar sinne, kropp och själ. Healing är den renaste kärleksenergin, livskraften, vilken hjälper oss att sammanstråla med vår egen själsenergi. Kärleksenergi dvs healing hjälper oss att öka vår egen medvetenhet om oss själva på livets väg.

När vi vaknar inom oss och minns vem vi är, kan vi komma att se, känna och uppleva vår fysiska kroppen genom vår själs ögon. Vår känsla och upplevelse av världen förändras och vi kan äntligen börja leva i varje ögonblick.

Healing är att vara i samklang med källan av ljuset och att vara närvarande i varje ögonblick. När Du lever här och nu, kan den underbara kärleksenergin stråla naturligt vidare ut till omgivningen och dem du möter.

Sprid kärlek till allt och alla som kommer i din väg. Den positiva energivibrationen skapas och fortsätter att sprida sig vidare och helar på ett väldigt djupt plan.

Ju mer kärlek vi ger desto mer fylls vi själva på av universums helande energier…