Healing

Healing kvinna

Vad är healing och hur fungerar det?

Healing är kanaliserandet av de universella energierna som fungerar genom en människas omtanke och kärlek till andra. Healern helar inte från sig själv utan är endast en kanal för healing energin.

Under en healingsession fungerar “healern” som en länk och överför energi. Denna energi arbetar på det fysiska, mentala, känslomässiga och andliga planen. Healingen kan utföras med fysisk kontakt, där man lägger händerna på kroppen (med kläder på), utan fysisk kontakt, då man arbetar med energifältet (auran) samt på distans.

För att vi ska må bra, vara friska och känna glädje till livet så behöver vi ha balans både känslomässigt, fysiskt, mentalt och andligt. När allt är i balans så flödar energin som den ska genom alla kroppens organ. Det är när det blir obalanser som det blir problem och man kan börja må dåligt. Det healing energin gör är att den letar upp grund orsaken till problemet och löser upp det. Därför behandlar man hela kroppen vid healing för grund problematiken sitter inte alltid där problemet sitter. Man ser till kroppen som helhet och man tillför livsenergi till kroppen.

Healingens syfte är att lindra/bota sjukdomar, ta bort smärtor, rädslor och fobier genom att skapa balans i kroppen så att den kan läka sig själv. Healing kan också användas för att bli av med blockeringar, ge livskraft och öka välbefinnandet.

När ohälsa eller sjukdom uppstår börjar det som en obalans i energierna, som sedan befästs och stör funktionen. Ju större obalans vi har desto mer sjukdom. Det är viktigt att komma ihåg att även våra tankar är energi och påverkar både oss själva och vår omgivning.

Edgar Cayce (1877-1945) hävdade att varje individ har en speciell vibration. Varje störning eller sjukdom skapar en motsatt vibration eller en vibration som inte koordinerar med förhållandena i individens kropp, sinne och ande. Bristen på samordning ställer till problem för nervsystemet. Alla centra berörs då och du kan få huvudvärk, bli illamående, känna trötthet i ben och armar eller bli svullen i delar av kroppen.

All materia består av vibrerande atomer. Våra sinnen använder vibrationer för vår varseblivning och förståelse av världen. När vi är tillsammans med andra sänder vi ut och uppfattar bra och dåliga vibrationer, och vi kan även känna vibrationer från djur, platser, saker och vädret. Healing är en förändring av vibrationerna som sker inifrån, en harmonisering av kroppens levande vävnad med den skapande energin. Detta, som kan ske med hjälp av läkemedel, operation eller andra healingmetoder, innebär att kroppen anpassas så att vår inneboende kraft kan göra så att healing sker. En kropps andliga eller psykiska påverkan på en annan kropp kan därför åstadkomma läkedom hos en annan individ.

Andlig healing är den universella energin som kommer från universum, eller vilket namn du än känner dig bekväm med att sätta. Det är en gåva till alla människor här på jorden oavsett vad för ras eller religion man tillhör. Alla människor som har medkänsla, empati och kärlek och bryr sig om andra kan ge healing.

Healingen hjälper oss att släppa spänningar och blockeringar. Spänningarna kan bero på olösta konflikter från barndomen eller nu och som visar sig som olika tillstånd av smärta eller som stressrelaterade symptom i kroppen. Den balanserar och stärker vårt fysiska, känslomässiga och själsliga välbefinnande och stödjer kroppens egen naturliga läkningsförmåga till att lösa upp gamla blockeringar.

Healing är en bred behandlingsform som jobbar med hela människan och behandlar sjukdomar och skapar välbefinnande genom att återställa balansen i sinne, själ och kropp.

Vår kropp består av energi som går i olika bestämda flöden och dessa flöden kopplas samman genom sju chakran (energicentra) i vår kropp. Dessa chakran är kopplade till olika delar av kroppen och dess organ och omfattar också intellekt och känsloliv. Om obalans eller blockering uppstår i dessa energiflöden kan det göra dig sjuk.

Healing energin går alltid dit den behövs mest, oavsett om det är till den själsliga, mentala, emotionella eller den fysiska kroppen. Även om healern kan se eller känna av olika tillstånd i kroppen så diagnostiserar healern aldrig. Beroende på olika tillstånd både i kropp och det mentala påverkar healing energin alla människor olika och man kan därför inte på förhand bedöma hur fort ett tillstånd kan ändra sig.

En öppenhet och en vilja att acceptera hjälper givetvis precis som en önskan om bättring – en positiv livssyn och attityd hjälper alltid healingen, precis som i traditionell läkarvetenskap. Vårt sätt att tänka spelar en viktig roll i all bättring av tillståndet oavsett vilken behandling man än får.

Med andlig healing mår inte bara klienten bättre av att få denna villkorslösa kärleksfulla energi, även healern får ta del av healingenergin då den arbetar genom henne/honom. Ju mer healing man ger, desto mer healing får man själv.

Upplevelsen av healing är individuell och kan upplevas olika, eller lika. Vanliga upplevelser är en pirrande känsla, värme, kyla, stickningar. Det är energin som får fart, blockeringar i energisystemet hävs och ny energi får tillträde. När detta sker återställs de ursprungliga flödet i kroppen och åkommor som uppstått kan upphöra. Healing hjälper dig att självläka.

All seriös healing skall förutom energiöverföringen inledas med ett samtal där man berättar om healingen, samt där det finns utrymme för frågor från både terapeut/healer och den person som skall ta emot healingen.

Det finns idag många olika former av healing, oavsett vilken form av healing som praktiseras så är syftet detsamma och det är samma energi som används. Det är lite olika “rutiner” eller moment beroende på vilken form man använder.