Healing är en gammal tradition!

Två änglar

Läran om kroppens energifält och energicentrum, kan härledas många tusen år tillbaka i tiden. Det är en behandlingsmetod som har tillämpats i många olika kulturer runt om i världen sedan lång tid tillbaka..

Inom indisk tradition pratar man om livsenergin, den universella energin som prana, i Kina kalls den Chi, och i Japan Ki. Man menar att denna energi är det grundläggande elementet och källan till allt liv.

I kroppen finns energicentrum, som kallas chakran (snurrande hjul). Genom dessa chakran tillgodogör sig kroppen livsenergin och för den vidare till alla organ, blod och vävnader.

Ordet healing står för helande energier och är ett sätt att aktivera kroppen och själen till självläkning. Det finns många olika former av healing men det gemensamma är syftet att hjälpa människan tillbaka till det ursprungliga tillståndet av varande i fullkomlig förening med källenergin, den sanna livskraften.

Genom healing tillförs kroppen ny energi vilket hjälper organismen till självläkning. Healing balanserar energier i kroppen och kan göra så att spänningar och blockeringar släpper. Healing kan ses som att du får ett tillskott av positiv energi som gör att du känner dig gladare och får mer kraft och energi. Healing har också en djupt lugnande effekt som sänker stressnivån.

Healing är i sin sannaste form ren kärlek i koncentrerad dos. När man arbetar med healing med en klient så kanaliserar man energierna som finns runt omkring oss till klienten.

Meditation är den naturliga vägen att själva utveckla vår healingkapacitet. Healing kommer ursprungligen från vårt inre varande, från den inre källan av stillhet och helhet. Det är i denna inre stillhet som vi kan släppa taget om våra frustrationer, våra problem, vår rädsla, vår ilska och våra sorger.

Healing sker genom att ta fram allting som vi finner inuti oss själva ut i ljuset. Healing är att omfamna och acceptera allting som vi finner inuti oss själva utan dömande eller värdering. Healing sker när vi upptäcker en villkorslös kärlek och ett accepterande för oss själva, som vi är med våra ljusa och mörka sidor.

Efter en healingstund kan man känna sig trött, pigg, frusen eller varm. Det beror alldeles på vilken slags energi man fått. Det är också vanligt att känna sig törstig efteråt och man kan behöva uppsöka hemlighuset.

Det finns många olika typer av healingformer såsom ”ljus healing, reiki healing, vittidshealing , andlighealing, trance healing och änglahealing m m.

Partikelfysiker vet att om man går tillräckligt djupt i den här frågan så ser man att hela universum är uppbyggt av vibrationer och ljus.

Healing kan vara ett utmärkt komplement till traditionell läkarvård. Den kan många gånger stärka människans allmänna tillstånd att återfå sin balans, läka ut besvär och ge energipåfyllning så att läkningsprocesser startas i kroppen.