Harmoniska relationer…

Flicka katt höst

Den främsta relationen i livet är den du har till dig själv. När du känner trygghet och kärlek inom dig kommer dina andra relationer att växa och frodas. Genom kärleksfulla tankar och handlingar drar du till dig och manifesterar kärlek i alla aspekter av ditt liv.