Guider

Andar i rum barn o mamma

Att kommunicera med Guider är att kanalisera, kommunikationen sker intuitivt när man får kontakt. Alla människor har andliga Guider och vägledare. Man kan ha en eller flera, beroende på vad man går igenom i livet och antalet Guider kan förändras beroende på vilka uppgifter, händelser och teman man arbetar med och som sker i ens liv, man kan också ha samma genom livet. Andevärlden vet vilken eller vilka Guider vi behöver i livets olika faser.

Våra andliga Guider har olika personligheter, utseenden och kunskapsområden. Ingen uppgift är obetydlig för dem och allas livsvägar är viktiga och lika unika. Man får den eller de Guider man behöver utifrån den utvecklingsnivå man befinner sig på. Vill man arbeta aktivt med sin andliga Guide så öppnar man samtidigt upp för en högre kunskap och upplysning.

Våra anhöriga som gått över till den andra sidan brukar inte bli våra Guider utan de brukar snarare agera som vägledare på en annan nivå. Våra avlidna finns på ett lägre plan för att reinkarneras dvs återfödas till ett nytt liv när tiden är mogen för att få mer kunskap och lärdom.

En del av våra andliga Guider har levt tidigare jorden men inte alla. De har en annan andlig resa nu att genomföra och har kommit långt i sin utveckling. Dock kan vi ha mött dem i ett tidigare liv på jorden som en lärare i någon form. Guider står på en annan vibrationsnivå än oss människor. De kan ta en mänsklig form för att underlätta kontakten med oss så att vi lättare ska kunna uppfatta dem och kunna ta del av det de har att lära oss.

Våra andliga Guider uppskattar när vi väljer att samarbeta med dem och är öppna för de vägar de visar för oss. Det händer att de söker kontakt genom olika ljud som t ex att det ringer på ytterdörren, att de tänder eller släcker lampor, stänger av tv-n eller att man hör knackningar.