Gudomlig ordning

Kvinna fjärillar

Tilliten till att allt sker i en gudomlig ordning i alla sammanhang hjälper oss att invänta det vi i dag kanske inte kan se. Det gör att det är lättare att stå ut i vår litenhet och i ensamheten med oss själva.