Glädje…

Flicka flöjt

Glädje kan inte döljas eller hållas tillbaka. Den avslöjar sig genom en blick, ett ord eller ett uttryck!