Glädje

Mås hink

När du inriktar din uppmärksamhet på nuet i stället för på det förflutna eller framtiden, ökar din förmåga att finna glädje i det du gör och även din livskvalitet. Positiva yttre förändringar uppstår i ditt liv om du kan glädjas åt det du redan gör, i stället för att vänta på en förändring för att kunna börja känna glädje över det du gör.