Förebyggande behandling mot Covid enligt flera duktiga läkare

Detta tar jag själv dagligen och när jag fick Corona klarade jag mig väldigt bra!