Följer du din sanna väg?

Indianflicka söt räv liten

Många gör det andra vill, det andra förväntar sig. Att lyssna inåt och att balanserat kunna anpassa sig till andra är en daglig träning. Att kunna göra även det andra vill, men inte på min krafts bekostnad. Att kunna mötas, umgås, ge och ta emot. Att låta varandra få vara de vi är, är ren lycka. Att känna att kroppen och själen samspelar är närvaro, att älska sig själv och andra är fint, att ta in och vårda varandra är hälsosamt. Att möta sitt eget mörker är läkande och att se sig själv i helheten – det är att leva andligt!