Fem grundprinciper för framgång

Höjdpunkter ny1. VAR FÖRUTSEENDE Allt börjar i sinnet och sprider sig som krusningar på vattnet, det som händer omkring oss är en spegling av vår egen inre värld. Det är våra egna val och det finns många valmöjligheter i varje situation vi kommer i kontakt med.

2. TA ANSVAR Eftersom vi har möjlighet att välja våra erfarenheter, måste vi också ta ansvar. När Du tar ansvar för Ditt liv, kommer Du se möjligheter att göra kraftfulla förändringar och uppnå Dina mål och visioner. Om Du väljer att skylla på andra, kommer Du att vara fast och några av Dina drömmar kommer inte att förverkligas. Dina tankar, känslor och handlingar är Ditt ansvar, allt Du är och kommer vara i livet är helt upp till Dig och Du har friheten att välja.

3. VAR EN BRA LEDARE En stor ledare inspirerar människor att ha förtroende för sig själva.

4. LÅT INTE RÄDSLAN STOPPA DIG Titta på varje framgångsrik person och Du kommer se att även dessa gått igenom misslyckanden och motgångar, dessa misslyckande är grunden till deras framgång. Låt inte andra människor skrämma Dig, de är lika sårbara och vackra som Dig. Alla gör sitt bästa, så var snäll mot andra människor och välj att se det bästa i dem. När Du tror på Dig själv och inte låter rädslan stoppa Dig, kan Du uppnå det Du vill.

5. SLUTA ALDRIG LÄRA DIG Om Du vill fortsätta ha framgångsrika idéer livet igenom, måste Du vara villig att lära Dig nya saker. Om Du slutar att lära, stoppar Du utvecklingen av Din kreativa potential. Vi kan också lära mycket genom andra, särskilt genom händelser som är tuffa och svåra – de är som änglar som skickas från himlen för att lära oss mer om oss själva. Titta på Dig själv, se och känn hur Du reagerar på det Du ställs inför.