Ett nytt kapitel

Kvinna brev rött

Använd inte tiden på att se tillbaka.
Du ska ändå inte den vägen.
Lev med de beslut du tar.
Även om andra inte accepterar det.
Livet är som en bok. Du kan inte ändra de ting som redan står skrivet.
Men du kan starta ett nytt kapitel.