Ett leende kostar ingenting

Flicka gungar rosa

Ett leende kostar ingenting, men ger så mycket!

Det berikar dem som möts av det utan att göra den som ger det fattigare.
Det tar bara ett ögonblick, men minnet av det varar för evigt.
Ingen är så rik eller mäktig att han kan klara sig utan det
och ingen är så fattig att han inte kan bli rikare av det.

Ett leende skapar lycka i hemmet,
befrämjar samförstående i affärer och är en bekräftelse på vänskap.
Det bringar vila för den trötte, uppmuntran åt den modfällde,
solsken åt den sorgsne och är naturens bästa motgift mot bekymmer.

Ändå kan det inte köpas, tiggas, lånas eller stjälas
för det är någonting som inte har något värde för någon förrän det ges bort.

En del människor är för trötta för att ge dig ett leende.
Ge dem ett av dina, eftersom ingen behöver ett leende så mycket som den som inte har något att ge.”

RABBI SAMSON RAPHAEL HIRSCH