Energitjuvar

Tre barn tittar ut fönster, söt

När vi är i relationer som är destruktiva kan det vara förödande för oss. En destruktiv relation tar mer energi än den ger och kan lämna personer i fråga helt dränerade på energi, utmattade med depression och utbrändhet som följd.

Har du någon I din närhet som är väldigt självisk och lämnar dig tom och trött, då är du troligtvis under påverkan av en energitjuv.

En energitjuv är en person som när sig på din energi utan att ge tillbaka, detta sker ofta omedvetet ifrån båda håll. Det kan vara en partner, syskon, barn, förälder, arbetskamrater eller någon annan i din omgivning.

Energitjuvar är personer som överför sina undertryckta och omedvetna känslor inombords på människor i sin omgivning men vägrar att se och acceptera att det är deras egen smärta, sorg och frustration det handlar om. De överför dessa jobbiga känslor på andra för att få avlastning och slippa bära på denna börda själva.

Det är självklart väldigt jobbigt för dem som blir utsatta av en energitjuv, speciellt om man själv är en givare som ger mycket av sig själv, i hopp om att det ska kunna bli en fin relation baserad på ömsesidigt utbyte. Detta leder till att man blir tom på energi, orkeslös och till att man inte mår bra.

Under påverkan av en energitjuv börjar man efter ett tag känna olust, irritation, ilska med trötthet som följd.

Energitjuvens egna upplevelser och känslor projiceras verbalt på mottagaren. Ett maktbeteende som får mottagaren att känna sig utnyttjad, utsatt, hotad och/eller kränkt.

Energitjuven gör oftast inte detta medvetet och skyller gärna ifrån sig. Vill inte inse att det är den själv som är orsaken och har problemet och inte mottagaren. Energitjuvar försöker alltid undkomma, förneka och fly.

Energitjuvars beteende kommer ofta ifrån barndomen där det varit brist på kärlek, uppmärksamhet och omsorg. Vilket har medfört obearbetade känslor som ligger till grund för detta beteende och dess mening är inte att vara direkt elak. Utan de söker avlastning från jobbiga händelser i barndomen och behöver folk att avreagera sig på.

Du kan ta dig ur energitjuvens påverkan genom att konfrontera och fråga “varför säger du så”? Vad menar du med det? Vad är det du vill? Vad är du ute efter? Och därmed försöka tvinga personen att förklara sig och sitt beteende. Troligtvis kommer du då få en undanflykt och ett undvikande. Men detta får energitjuven ur balans och att komma av sig, vilket medför att överföringen av energi också bryts.

Vägra att låta dig bli nedtryckt och kränkt. Stå på dig, hålla inte med och försvara dig själv ifrån energitjuvens negativa kommentarer och påhopp.

Relationen är fel om du upplever osäkerhet, otrygghet, skuld, ångest och oberäknelighet,  att du behöver anpassa dig, trycka ner känslor, inte kunna/våga säga ifrån, lidande, svartsjuka, maktlöshet, vara undergiven, kontrollerad, brist på empati. Upplever du flera av dessa negativa sidor bör du se över relationen ordentligt. Vad relationen har att ge dig och om det är värt att stanna. Det kan hända att du umgås eller lever med en person med narcissistiska och/eller psykopatiska drag som i värsta fall kan bli direkt farligt för dig och ta över ditt liv helt.

Stanna inte kvar i en relation om du inte får den uppmärksamhet, omtanke, omsorg och uppskattning du är värd och behöver. När du lämnar en energitjyv kommer du att känna en väldig lättnad då du får tillbaka din energi medan energitjuven kommer att känna sig tom och övergiven.

I en sund relation ska det vara ett ömsesidigt utbyte av kärlek, respekt, uppskattning, kommunikation och njutning.

Livet är för kort för att slösas bort på människor som bara tar och inte ger något tillbaka. Du är värd och förtjänar mycket mer, glöm inte det!