En lära att leva efter!

Kvinna brygga

Nedvärdera inte Ditt eget värde genom att jämföra Dig själv med andra.
Det är på grund av att vi alla är olika som var och en av oss är så speciell.

Sätt inte Dina mål efter vad andra människor tycker är viktigt.
Bara Du vet vad som är bäst för Dig.

Ta inte för givet de saker som Du har närmast hjärtat.
Kläng Dig fast vid dem, så som Du håller Dig fast till själva livet,
för utan dem är livet meningslöst.

Låt inte Ditt liv glida genom Dina fingrar
genom att leva i det förgångna eller för framtiden.
Genom att leva Ditt liv en dag i taget kommer Du att leva alla dagar i Ditt liv.

Ge inte upp när Du fortfarande har någonting att ge.
Ingenting är över förrän det ögonblick Du slutar att försöka.

Var inte rädd för att medge att Du är allt annat än perfekt.
Det är den bräckliga tråd som binder oss alla samman.

Var inte rädd för att ta risker.
Det är genom att ta chanser som vi lär oss att vara modiga.

Stäng inte ute kärleken från Ditt liv genom att säga att den är omöjlig att finna.
Det snabbaste sättet att få kärlek är att ge kärlek,
det snabbaste sättet att förlora kärlek är att hålla fast vid den för hårt
och det bästa sättet att behålla kärlek är att ge den vingar.

Avfärda inte Dina drömmar.
Att vara utan drömmar är att vara utan hopp,
att vara utan hopp är att vara utan ett syfte med livet.

Spring inte genom livet så fort att Du glömmer inte bara var Du har varit,
utan vart Du är på väg.
Livet är inte bara ett lopp,
utan en resa som Du ska smaka på varje steg längs vägen.

NANCYE SIMS