En bra dag

23

När du känner dig bra är du på rätt spår och när du känner dig dålig är du på fel väg. Ilska och aggression är tecken på att du är fel ute. Om du börjar dagen med en god känsla blir dagen bra och du drar till dig människor som förstärker den bra känslan.