En blomstrande dag

Fönster grekiskt kopia

Vilken är din första tanke när du vaknar? Är det tankar av glädje inför en ny dag, eller är du rädd för vad dagen kommer medföra? Det finns alltid något nytt spännande att lära. Förhåll dig öppen inför allt som sker och var villig att vidga ditt medvetande in i det nya. Det bästa är inte alltid att fortsätta spela samma gamla grammofonskiva.