Elevers drömlärare

Lärarinna 1

Skapa ett bra inlärningsklimat i Din klass genom att förbättra relationerna till eleverna Tyck om Dig själv. När Du bryr Dig om dig själv och respekterar Dig själv, vet eleverna att Du tycker att Du är speciell och värd all aktning. Lär Dig mer om Dina elever. Ta reda på vilka de egentligen är. Låt dem berätta om sig själva. Vad tycker de om? Vad ogillar de? Vad är de rädda eller oroliga för? Uppskatta Dina elever – och visa det. Många elever har det tufft idag. Lyssna på Dina elever utan att döma. Bekräfta Dina elever. Tacka dem för det dom presterar. Tacka dem för att de finns. Slösa med Ditt beröm när det är befogat. Vet Du att en amerikansk undersökning för ett antal år sedan visade att ett barn får ta emot 6 negativa kommentarer för varje positiv. Hur gör Du? Lyssna på Dina elever. Många elever tycker inte att vuxengenerationen lyssnar på dem. Har Du tid att lyssna på eleverna under Dina lektioner? Även småsaker kan vara viktiga. Gör små eftergifter. Gör dem små tjänster. Gör saker som känns viktiga för dem. Kanske kan Du hoppa över läxan någon gång. Låt eleverna känna att de är delaktiga och att de har inflytande. Fråga dem vad de tycker. Låt dem tidigt delta i beslutsfattandet. Få dem att känna sig betydelsefulla. Respektera Dina elever. Undvik sänkningar till varje pris. Så snart det är möjligt ska Du behandla dem som vuxna genom att ge dem mer ansvar. Se till att regler och överenskommelser följs till punkt och pricka. Se alla elever som spirande löften. Behandla varje elev som en potentiell vinnare. Utgå från att alla elever kan bli framgångsrika. Din uppgift är att få varje individ att växa optimalt. Tänk på att de ska betala vår pension en dag! “Vi får inte se unga människor som flaskor som måste fyllas utan som ljus som måste tändas”. Var öppenhjärtig mot eleverna. Här är vi tillbaka där vi började, dvs. med Dig själv. Berätta om Dig själv, vad som gör Dig glad eller ledsen, vad Du lyckats bra med i livet och vilka utmaningar Du står inför. Då ger Du Dina elever ett gyllene tillfälle att lära sig mer om vuxenlivet’

Skrivet av Robert Bills