Elaka människor

kvinna-fatolj-ros-kopia

Finns en anledning till att människor är elaka. De behöver få utlopp för sin egen frustration och sina egna besvikelser och misstag. Det är lättare att irritera och klaga på andra människor än att ta tag i sina egna problem. Dessa människor är duktiga på att locka fram irritation genom tjuvnyp och små vassa kommentarer. De söker ofta konkreta konfrontationer, så var på din vakt och undvik att låta dig lockas in i sådana situationer. Ibland är det bättre att fly än illa fäkta. Den här typen av människor livnär sig på reaktioner och uppmärksamhet. Får de ingen reaktion så tynar bort.