Du duger och räcker till

Kvinna roliga färger

Ända sedan barnsben har vi uppmuntrats att jämföra oss med varandra och att tävla. När du känner dig förminskad av andra bör du påminna dig själv om att du är väldigt okej.