Du är perfekt

Ängel röd kopia

Änglabudskap

Du har varit perfekt ända sedan du tog ditt första andetag. Du är ett mästerverk och har alla de resurser som behövs för att följa din mission. Det finns en universell plan även för dig. När du möter motgångar, sätt dig ner en stund, stilla dina tankar och be om en lösning på det som sker. Slut ögonen och känn hur Änglarnas kärlek omsluter dig och hur du fylls med en inre frid. Ha också tillit till att universum kommer hjälpa dig att lösa problemen på bästa sätt.

Skrivet av Medium Lotta Axelsson på Glädjekällan