Drömmar

Drömmar

Drömtydning är nyckeln till själv kännedom!

I drömmarnas värld får man direkt kontakt med sitt undermedvetna. Ju mer av vårt undermedvetna som kommer upp till ytan desto större självkännedom får vi. Självkännedom är nyckeln till att vi ska må bra. Vi kan även få kontakt med den “ andra sidan” när vi drömmer. Få besök av och själva besöka våra nära och kära i en annan dimension, få vägledning och meddelande från våra guider och skyddsänglar. Det finns inga gränser för vad vi kan göra när vi drömmer.

De personer som tenderar att sova utan att vakna till en kort tid mellan sina drömcykler är också de som oftast har svårast att minnas sina drömmar. Drömmar som upprepas ska man definitivt ta på allvar, likaså drömmar som upplevs verkligare eller griper tag i en på ett djupare plan än andra drömmar.

Sanndrömmar skiljer sig också från vanliga drömmar genom att vara klarare, oftast mycket verkliga och påtagliga. Många av oss har sanndrömmar som vill påkalla vår uppmärksamhet och har något viktig att säga inför det som kommer att inträffa.

Klardrömmar inträffar i ett tillstånd som liknar astralprojektion. Den som drömmer är medveten om att hon eller han drömmer och kan styra det som händer i drömmen.

Ett bra sätt är att skriva ner sina drömmar där man inkluderar detaljerade beskrivningar av drömmarna, då kan man jämföra dem med det som händer dagtid och på så sett börja se sammanhangen. Det vi drömmer har ofta något att säga oss, drömmar har budskap till dig.

Kan vara svårt för dig att själv tolka vad ditt inre vill säga dig eller vill göra dig uppmärksam på och då kan du behöva ta hjälp av någon som arbetar med drömmar.