Driva bort spöken eller andar hemma!

Gäster från andra sidan

 Ande vid piano

Tips och råd för att få bort andar!

Många gånger när det spökar hemma så är det en avliden släkting eller vän som vill påkalla Din uppmärksamhet av någon anledning. Man kan då känna obehag eller rädsla då man känner eller hör att någon är närvarande.

Antingen kan du ta hjälp av ett medium för att få bort anden eller andarna eller så kan du försöka själv.

Börja med att tända lite ljus och kanske spela lite lugn musik för att få upp en bra stämning. Sätt dig ner i lugn och ro, slut ögonen, försök att rensa bort alla tankar. Sedan ställer du olika frågor, om vem som är hemma hos dig, vad den vill mm. Många olika tankar, känslor och bilder kan nu dyka upp eller att du tänker mycket på en person.

Det är viktigt att du nu har tilliten och litar på det som du får fram. Om du tycker att det blir för jobbigt eller intensivt så kan du be att anden tar det lite lugnare, säg till den att du tycker det är jobbigt och att du inte riktigt är redo ännu och att den får ge dig lite tid.

Om det är någon nära vän eller släkting så brukar allt lugna ner sig när den fått sagt och framfört det som den velat få berätta för att kunna komma till ro.

Om aktiviteterna ändå sedan fortsätter i hemmet trots att detta är gjort då kan man ta kontakt med ett medium.

Hur vet jag om anden gått vidare till ljuset?

Om en ande inte gått vidare till ljuset så utstrålar den obehagliga energier, detta ska dock inte blandas ihop med den känsla som man kan få när man är rädd. När anden gått vidare till ljuset så känner man det, det blir då också lugnt hemma energimässigt och det är heller inte obehagligt längre.