Djurkommunikation

Djurkommunikation
Djurkommunikation vad är det och vad innebär det att kommunicera med sitt djur? Vi kommunicerar dagligen med varandra genom kroppsspråk, utseende, dofter, minspel, blickar.
Djur är skickliga på att känna av sådant som ligger under ytan, de läser mellan raderna. När vi kommunicerar med djur, så handlar det först och främst om vibrationer. Allting har en viss frekvens. Djuren har en instinktiv förmåga att uppfatta dessa vibrationer. Djuren följer sin naturliga instinkt.
När du vill kommunicera med ditt djur så prova att vara helt tyst. Använd varken ord eller mentala bilder. Ser du ändå bilder så fokusera inte på dem. Stilla dig, andas lugnt och slappna av i kroppen. Bli medveten om hur du känner dig, din känsla är en vibration som du just i det ögonblicket sänder ut. Våra tankar och känslor skapar djurens reaktioner.
Vad upplever du nu runt djuret. När du går in i känslan så öppnar du ditt hjärta och gör det lättare för dig att kommunicera. Känslan du upplever är din egen vibration. Känn in energin från ditt djur, djuret berättar för dig hur det mår vad det vill. Djuret “berättar” om olika saker antingen via bilder, känslor eller ord.
Visa djuret förståelse och respekt. Vill inte djuret kommunicera med dig, så låt det vara ifred. Man får aldrig tvinga djuret, låt djuret komma till dig när det själv vill.
De flesta djur relationer brukar bli förbättrade vid kommunikation, eftersom djuret kan känna hur sann och ärlig du är och det bidrar till ökad tillit. Du är att lita på tänker hunden och det gör att ni kommer varandra allt närmre.
Djur är ärliga, de lever i nuet och de har inga förutfattade meningar. Många kan också känna den villkorslösa kärlek som djuren ger till andra djur och människor. De ger utan att ha en tanke på vad de får i gengäld. Många djur, speciellt hundar, känner även stort ansvar för sina ägare.
Djur är våra läromästare. När du möter ett djur, möter du dig själv.