Djurhealing för bättre livskvalité och hälsa!

Hundar

Djurhealing är en fin behandlingsform om ditt djur behöver stärkas upp, balanseras eller läka någon form av fysisk obalans. Om ditt djur är skadat, opererats eller liknande, kan healingen även hjälpa till med att påskynda läkningsprocessen. Healingen hjälper till att frigöra det blockerade energiflödet i skadade eller sjuka kroppsdelar, likaså ökar healingen cirkulations- och näringsflödet i kroppen.

Healing har en mycket avslappnande och rogivande effekt, samt verkar smärt- och stresslindrande på ditt djur. Djuren känner när healingenergin härstammar från hjärtat och källenergin, det vill säga livskraften.

Många djur tycker väldigt mycket om att få healing och de vet ofta vad som behöver behandlas och balanseras upp. De är i bättre samklang med sig själva och känner sin kropps behov. Ibland kan husdjur ta på sig ägarens ohälsa och sjukdomar och blir sjuka därav. I dessa fall är det bästa att även ägaren ser till att få hjälp med det som är grundorsaken till de fysiska symtomen i kroppen. Ofta tillfrisknar och mår bättre när ägaren får en god hälsa.

En healingsession för ett djur tar ca 15-30 minuter. Behandlingen delas upp under ett par tillfällen. Vid healing behandlas obalansen, beteendet och de fysiska symptomen. Djuren tar ofta fortare till sig av healingenergin än vi människor.

Behandlingsmetoden ersätter inte medicinsk veterinär vård, vid svårare åkommor rekommenderas kontakt med veterinär.