Dina styrkor…

Öga vackert

Bara de som känner Dig kan se dessa tre saker i Dig. Sorgen bakom Din ilska, kärleken bakom Ditt leende och anledningen till Din tystnad.