Dina drömmar

Tekanna kul mugg

Att ha tillit handlar om att våga ha kurage och se Dina illusioner förverkligas. Våga följa Din inre röst och Dina drömmar. Rädsla skapar en inre känsla av kamp, ångest och missmod. Våga ta nya steg, se Dig omkring och känn efter vad som är viktigt för Dig. Våga ta för Dig, gör det Du mår bra av och tycker om, förvänta Dig det bästa och handla i kärlek och Du ska se det allra bästa komma till Dig.