Din sanning

Lila skål kopia

Ju sannare vi är mot oss själva, desto starkare, lugnare och gladare blir vi!