Din kärlek finns inte utanför Dig, den finns djupt inom Dig.

Flicka katt gröna skor

Du kan aldrig förlora den och den kan inte lämna Dig. Den är inte beroende av någon annan inte heller av någon yttre form. I den inre stillheten kan Du känna Din egen formlösa och tidlösa verklighet som det omanifesterade livet som ger liv åt din fysiska form. Du kan sedan känna samma kärlek djupt inne i alla andra människor och även många gånger i djur. Detta är förverkligandet av enhet. Detta är sann kärlek som vi alla längtar efter. Skrivet av Ekhart Tolle