Denna dag…

Hav solnedgång

Dagen ger Dig en gåva, den ger Dig tjugofyra timmar att använda så meningsfullt som möjligt. Låt denna dag ge Dig insikt om den fantastiska styrka Du har och låt lugn och ro infinna sig när dagen är slut… ♪