Den stora invokationen!


Nand duva bön

Den stora invokationen

Från ljusets punkt i Guds sinne

Låt ljus strömma in i människornas sinnen
Låt ljus strömma ned över jorden.

Från kärlekens punkt i Guds hjärta
Låt kärlek strömma in i människornas hjärtan
Må Kristus återvända till jorden.

Från det centrum där Guds vilja är känd
Låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte
Det syfte som Mästarna känner och tjänar.

Från det centrum som kallas mänskligheten
Låt kärlekens och ljusets plan ta form.
Och må den försegla dörren till det onda.

Låt ljus, kärlek och kraft återupprätta planen på jorden