Den rätta vägen

Landet vacker

Det finns tyvärr inte många hållbara genvägar att ta. Allt vi prövat har gång på gång lett oss tillbaka till oss själva. Problemen är kvar, oftast med förnyad kraft och kanske också i nya former.