Dagens tarotkort är sex i stavar! Vad har kortet att berätta för dig?

Stavsexan

Sex stavar står för framgång, en kreativ kraft och visar på en seger. Här har du äntligen nått det du önskat och människorna omkring accepterar och förstår. Det finns stor respekt för dig. Du får respons och erkännande från omgivningen. Du lyckas med det du strävar efter i arbete och ser ut att nå dina mål. På din väg har du knutit nya kontakter med starka och energiska människor (som du själv). Du är generös och en inspirationskälla för andra. Visar på seger, triumf, stolthet över att ha lyckats och kommit dit du önskat. Goda nyheter kan också komma till dig inom kort.