Dagens tarotkort är fyra i pentagram! Vad har kortet att berätta för dig?

Fyra mynt och pentagram står för materiell och ekonomisk stabilitet. Du skapar ordning och går igenom det materiella. Du har uppnått en trygghet men omge dig inte med prylar du inte behöver. Om du sätter hela din tillvaro och din glädje på det materiella kommer det att bli till en börda och kännas betungande. Här kan du behöva utmana dina principer och regler. Fyra i mynt visar likaså också på att du behöver se över ditt liv för att få lycka, frihet och tillfredsställelse också på längre sikt. Det handlar nu också om regler och principer till förmån för livet och för det som känns rätt i hjärtat. Kanske känner du dig begränsad, kontrollerad och alltför styrd av dina egna värderingar. Kortet kan likaså visa på snålhet. Kanske känns den materiella tryggheten och säkerheten hotad så se över din situation. Du har kanske också en period planerat för något, skaffat dig en bra grund och vill ha kvar det som är ditt.