Dam i svärd

Dam i svärd

The Llewellyn Tarot
by Anna-Marie Ferguson

Svärdsdrottningen
Drottningen i svärd står för den självständiga kvinnan. Det är den enda drottningen i tarot som har absolut makt över sitt eget liv och sin egen självständighet. Hon är verbal, likaså starkt fokuserad i sin vilja och planering. Är diplomatisk, intelligent, kompetent och har sin integritet. Svärdsdrottningen har gått igenom mycket i livet och är svår att imponera på och ännu svårare att manipulera. Hon har nått intellektuell mognad, är duktig på att tala och vet vad hon vill. Är ofta liberal inför andras tankar och kan gärna föra andras talan. Ibland kan hon uppfattas som kritisk, känslokall och lite arrogant. Hon kan vara något av en häxa med övernaturliga fallenheter. Kortet kan också visa på möten och gemenskap mellan människor som rör affärer och olika beslutsprocesser. Svärdsdrottningen kan representera dig, en hustru, en väninna eller en kvinna i din närhet.