Dam i bägare

Dam bägare

The Llewellyn Tarot
by Anna-Marie Ferguson

Bägardamen

Dam i bägare visar en omtänksam kvinna som handlar utifrån sina känslor. Hon är en självständig och mogen kvinna som gärna går sina egna vägar. Tycker inte om när andra talar om hur hon ska göra med saker och ting. Kan upplevas som mystisk och lyssnar oftast till sitt inre. Ställer upp mycket, engagerar sig och lyssnar gärna på andra. Hon är kärleksfull med mycket empati och hon handlar utifrån sina känslor. Detta kan vara du, en mamma, en hustru eller en väninna. Kortet kan också visa på en graviditet inom familjen om det ligger bredvid andra graviditetskort. Bägardamen visar på gemenskap och möten med familj och vänner.