Nio svärd

Nio svärd

The Llewellyn Tarot
by Anna-Marie Ferguson

Svärdsnian
Nio svärd visar på tankar som ältas, man har ingen ro. Visar även på oro, misströstan och ångest. Ditt tänkande är rastlöst, aktivt och tar väldigt mycket energi. Du har mycket grubblerier och en hel del känns tungt och jobbigt. Kan uppleva att du kört fast mentalt och ser inga vägar ut ur din situation. Såren kommer att läka men ge det tid. Du kommer börja se ljusglimtar och nya fina dörrar kommer öppnas för dig.