Åtta svärd

Åtta svärd

The Llewellyn Tarot
by Anna-Marie Ferguson

Svärdsåttan
Åtta svärd står ofta för konflikt, fängelse och negativa tankar. Du har fastnat i dina egna eller andras negativa tankar om dig. Känner dig ofta bromsad och blockerad av omgivningen.Ta reda på vad som ligger till grund för dessa negativa tankar så att du kan ta dig loss. Kortet uppmanar dig att ta itu med dina intressen samt att utmana ditt intellekt. Kortet visar på förtryck, blockeringar, och en allmän känsla av att fastna i en situation. Du kan känna att du inte kan komma vidare i ditt liv. Det finns alltid sätt att ta sig ut från en situation om man bara vill. Kortet kan också visa på att du är besatt av en person eller idé. Likaså att du har fastnat i dina egna eller andras negativa tankar om dig. Detta kan ha skapat ångest, oro, ältande, panik och tappad kontroll. Se vad som ligger till grund för dessa negativa tankar så att du kan ta dig loss och se efter nya lösningar. Du kan nu känna dig fängslad och fången i en situation.