Dagens tarotkort är 7 i mynt! Vad har kortet för budskap till Dig?

Sju i mynt

Myntsjuan står för arbetsresultat och materiell otrygghet. Man känner här ofta otillfredsställelse och att man tappat fotfästet. En känsla av misslyckande. Man behöver nu vänta, vila, se tiden an och tänka över sin livssituation. Du tar nog inga avgörande beslut nu men har mycket funderingar.

Det är möjligt att du står i en valsituation, och börjar göra upp planer och strategier inför nästa steg.

Se över din ekonomiska situation och hushåll med din ekonomi som säkert inte är den bästa just nu. Här har du mycket funderingar över framtiden och ekonomin. Du kommer att se över dina inkomster och utgifter och se om du kan finna nya lösningar. Det finns hopp i denna situation och det viktigaste är att inte ge upp dina drömmar och visioner. Se hur du vill ha det i fortsättningen och hur du vill ha det med saker och ting. Du har säkert gjort ditt bästa och väntar på positiva resultat och har förhoppningar om att du är på rätt spår.

I relationer kan du nu göra omvärderingar och se vilket värde de har för dig.