Dagens tarotkort är 5 Översteprästen! Vad har kortet för budskap till Dig?

Visar på kunskap, vägledning, vishet, rådgivning, moralisk insikt och tradition. Översteprästen har talets gåva och kan undervisa/vägleda människor. Du är kunnig, handlingskraftig och agerar inom situationens ramar. Du söker både vetenskaplig och andlig kunskap och har möjligheten att finna den. I optimala situationer är överprästen en person som lär ut kärlek, barmhärtighet och tolerans. Han/hon är medveten om människans brister men söker att ta fram och utveckla människor styrkor och goda sidor. Översteprästen är den moraliska kompassen som utvecklas i var och en. En arbetssituation kan här färgas av moraliska frågor. Du kan känna dig förtryckt och kanske uppläxad. I annat fall är du den som försöker vägleda andra mot och de kan känna att du har blivit jobbig och kanske blivit en besserwisser. Överprästen kan också symbolisera bröllop och förmågan att hitta sin plats i samhällets hierarki.